Projektchef til virksomhed i vækst

Projektchef til virksomhed i vækst

Virksomheden


Vores kunde er Unibio – en dansk biotekvirksomhed, der er grundlagt i 2001.


Baseret på sin unikke og patenterede fermenteringsteknologi formår Unibio at producere protein, hvor metan fra naturgas anvendes som fødekilde for de metanotrofe bakterier.


Vækstpotentialet for den patenterede fermenteringsteknologi er enestående, og teknologien har dermed potentiale til markant at ændre den traditionelle og eksisterende form for proteinproduktion. Med teknologien formår man at imødekomme en accelererende efterspørgsel på proteinprodukter afledt af en voksende efterspørgsel efter kødbaserede produkter. På den måde er man med til at afhjælpe en at verdens største udfordringer med at skaffe føde til jordens befolkning.


Grundlæggende muliggør teknologien, at man gør proteinproduktion uafhængig af landbrug og det hårdt trængte fiskerierhverv således, at de fangede fisk forbeholdes menneskeføde og ikke skal indgå i foderstof til kødkvæg. På den måde sikrer man en mindre belastning af såvel miljø som klima.


Unibio har i dag allerede et laboratorium og et pilotanlæg på DTU og et demonstrations- og produktionsanlæg i Kalundborg.  Endvidere er man i fuld gang med at bygge det første industrielle anlæg i samarbejde med en kunde i udlandet. Endelig er der aktuelt forhandling med andre kunder i udlandet. Sideløbende fokuseres der i Unibio på forskning og videreudvikling af teknologien –  bl.a. gennem samarbejde med AU-ANIS, SDU, DTU og potentielle kunder.


Virksomheden er inde i en særdeles positiv udvikling og man beskæftiger over 20 dedikerede medarbejdere.


Virksomheden tilbyder potentielle kunder og samarbejdspartnere forskellige modeller i forbindelse med design, installation og ibrugtagning af fermenteringsteknologien og etableringen af en egentlig produktion.


I forbindelse med virksomhedens vækst og øgede forretningsomfang er der brug for at styrke og professionalisere projektcheffunktionen og til at forestå dette og den fortsatte internationale projektledelse søger vi nu en erfaren og kompetent Projektchef.


Se mere på www.unibio.dk


Ansvarsområder


I jobbet som Projektchef får man direkte reference til virksomhedens CTO. Man får ledelsesansvar og bliver en del af CTO’ens ledelsesteam.


Projektafdelingen er inde i en meget spændende og udviklende fase, som man får gode muligheder for at påvirke. Typen af opgaver kan således udvikle sig og ændre sig i takt med, at projektafdelingen bliver opbygget. Endvidere vil der i jobbet være tale om ledelsesansvar.


De primære opgaver vil være følgende:


 • Opbygning af projektafdeling
 • Fastlægge struktur og processer
 • Ansvarlig for tid, økonomi, kvalitet, afrapportering og leverance af et eller flere anlæg
 • Deltagelse i kalkulation, tilbudsafgivning og fakturering
 • Forestå dialog med kunder og samarbejdspartnere
 • Forestå dialog med underleverandører
 • Forestå forhandling og indgåelse af kontrakter
 • Forestå inspektion og kvalitetssikring af leverancer
 • Forestå projektering og projektstyring
 • Kontinuerlig opfølgning på projekter – ofte på siten
 • Forestå siteaktiviteter i forbindelse med byggefasen, installationsfasen og ibrugtagningsfasen


Jobbet vil primært blive varetaget fra kontoret i Kgs. Lyngby – men rejsedage op til 50 dage om året må påregnes. På sigt kan der blive mulighed for en egentlig udstationering.


Kvalifikationer


Uddannelsesmæssigt kan der være flere forskellige indfaldsvinkler til jobbet – men det forventes, at den rette kandidat har en teknisk uddannelse som ingeniør eller maskinmester.


Det er vigtigt, at man i sin karriere har fået stor erfaring med projektledelse og erfaring med proces- og / eller produktionsanlæg i biotech, farma, fødevarer, mejeri eller lignende.


Det er endvidere vigtigt, at man har flere års erfaring med at forestå større anlægsprojekter i ind- og udland.


Det vil således være afgørende, at man har international erfaring og mestrer engelsk i såvel skrift som tale. Det vil blive tillagt stor værdi, hvis man også har kendskab til russisk og / eller andre sprog.


Som person er man udadvendt og i besiddelse af et betydelig drive. Man skal være vant til at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt med sine opgaver i et dynamisk miljø med mange interessenter. Man skal være god til at kommunikere – både internt i organisationen og eksternt med kunder og leverandører.


Det skal falde den rette kandidat naturligt, at arbejde struktureret og organiseret med sine opgaver.


Der er tale om en dynamisk virksomhed i vækst og det er derfor afgørende, at man er fleksibel, omstillingsparat og kan bevare overblikket på selv de lidt mere hektiske dage.


Har man erfaring med personaleledelse vil det være yderligere en fordel.

Man skal være indstillet på rejseaktivitet og evt. på sigt have interesse i udstationering.


Virksomheden tilbyder


Som Projektchef i Unibio får man et spændende og udfordrende job, som man selv har gode muligheder for at påvirke og udvikle. Man kommer ind i en dynamisk virksomhed med unikke løsninger og store vækstmuligheder. Man kommer ind i en virksomhed, der arbejder med klima- og miljøvenlige løsninger til gavn for rigtig mange mennesker.


I virksomheden er der et særdeles stærkt ledelsesteam og aktuelt er der over 20 dedikerede medarbejdere.


I virksomheden er kulturen præget af entreprenørånd, engagement og en åben og ærlig dialog.


Man tilbydes en god fast løn samt pensionsordning.

 

Kontakt

Stig Kromann

Kromann Search / Selection

Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk

Email: ska@kromann-search.dk

Tlf: 2016 0342


Virksomhed

Unibio


Stillingsbetegnelse

Projektchef til virksomhed i vækst


Region

Storkøbenhavn


Kontakt

Stig Kromann / 20160342


Ansøgning sendes til

ska@kromann-search.dk